Koncerndirektør har ordet

Som en stadig vigtig samfundsaktør og en af branchens største virksomheder har Ramudden et særskilt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling.

God vækst trods udfordrende år

Morten Finslo, Koncerndirektør
Ligesom andre virksomheder har vores koncern også været påvirket af et år med mange usikkerhedsfaktorer. På trods af dette er vi fortsat med at levere på både gamle og nye markeder, og vi har gjort det med bravur. Jeg er virkelig stolt over det arbejde, som organisationen udfører hver dag.
 
I sommeren 2022 tog jeg over som koncernchef for Ramudden i Norden, Baltikum og Canada. Samtidig blev Ramuddens grundlægger og tidligere administrerende direktør Hans-Olov Blom udnævnt til koncernchef for selskaberne under Ramudden Global. Det er et velfungerende firma og en værdifuld arv, jeg nu har fået til opgave at forvalte.
 
Hvad er mine ambitioner fremadrettet? Jeg vil selvfølgelig bevare vores mentalitet, selve Ramudden-ånden: lokalt entreprenørskab, at sætte kunden først, holdspil og et stærkt drive fremad. Samtidig skal vi tilpasse virksomheden til en ny og større kontekst. Vi har aktiviteter på flere markeder, har flere medarbejdere og bliver en stadig vigtigere aktør i selve branchen. Det kræver også, at vi gør tingene anderledes og tager et større ansvar for at blive bæredygtige på lang sigt.
 

Flere vigtige opkøb

Årets højdepunkter? Ud over at vi har set en rigtig god vækst og leveret flere materialer og tjenester fra vores depoter, har vi åbnet fire nye depoter i Sverige og Finland. I Sverige har vi opkøbt Halleskog & Hansson AB, og i Norge har vi med opkøbet af Opplæring Vest og Kursbyen.no styrket vores kapacitet inden for uddannelsesområdet.
 
Vi har også etableret os i Danmark i løbet af året. Jeg glæder mig desuden over vores 350 nye kolleger i Canada, hvor vi har foretaget opkøb, der styrker vores kompetencer inden for digitalisering af vejarbejde. Jeg føler også, at vi gennem vores tilvækst eksporterer vores sikkerhedstilgang og syn på et trygt arbejdsmiljø i forbindelse med etableringer.
 

Midt i en samfundsudvikling

Vi står midt i en samfundsudvikling og kan se, hvordan kravene til bæredygtighed skærpes overalt. Vores opdragsgivere påvirkes i stadig større grad af nationale klimamål og ny lovgivning, hvilket øger interessen for cirkulære løsninger, ressourceeffektivitet og leje af materiel i stedet for at eje det. Dette motiverer os til at forbedre både sikkerhed, service og effektivitet i vores udbud af løsninger.
 
Digitalisering er en vigtig succesfaktor i denne sammenhæng: Nye løsninger hjælper os med at øge sikkerheden på arbejdspladsen, forlænge produkternes levetid og reducere CO2-udledningen gennem optimering af tilsyn.
 

ISO-certificeringer og ny bæredygtighedschef

I løbet af året har vi gennemført en re-certificering af de eksisterende certificeringer for standarderne ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbejdsmiljø. I slutningen af 2022 nåede vi også i mål med rekrutteringen af en Group Head of ESG for hele Ramudden Global, som skal hjælpe os med at højne niveauet for bæredygtighedsarbejdet på samtlige markeder.
 
Fremover vil fokus være på at fortsætte med at udvikle branchen mod endnu sikrere og mere bæredygtige løsninger. Vi skal også udvide vores kompetencebase og værne om eksisterende medarbejdere. Og sidst, men ikke mindst, håber jeg, at alle, lige som jeg, er stolte over, at vi hos Ramudden sikrer, at mennesker kommer uskadt hjem hver dag.
 
Morten Finslo,
Koncerndirektør Ramudden