Trafikbuffer

Trafikbuffer er km er kollisionstestet med 80 & 100 km/t og overholder standarden i det svenske Trafikverkets standard VVMB351