Digital tillsyn

Vi har teknologi som gör det möjligt att övervaka vägarbetsplatser 24/7. Det bidrar till ökad säkerheten för både trafikanter och för alla de som jobbar på eller vid våra vägar, högre servicegrad och minskad klimatpåverkan.

Ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan med digital tillsyn

 
Tillsyn av vägarbetsplatser är fortfarande en manuell process i hög utsträckning. Att personal åker ut för att undersöka och vid behov åtgärda placering av vägmärken och andra trafikanordningar, är fortfarande det vanligaste sättet att göra tillsyn. Vilket kan vara både utmanande och problematiskt. Dels kan det vara ett farligt arbete i trafiksituationer med höga hastigheter, dels innebär fysisk tillsyn transporter som orsakar fordonsutsläpp.
 
På Ramudden strävar vi efter ett paradigmskifte och en förflyttning från rutinmässig fysisk tillsyn till digital och händelsestyrd övervakning. Med hjälp av vår teknologi kan vi sammankoppla arbetsplatser med vår molnbaserade plattform. Detta möjliggör övervakning 24/7 och innebär att eventuella avvikelser (vägmärken som blivit påkörda eller vält, låga batterinivåer på lyktor etc) kan åtgärdas direkt vilket minskar risken för trafikanter och vägarbetare.
 
Genom att minska fysisk tillsyn är det också möjligt att reducera antalet transporter och därmed utsläpp av växthusgaser. Våra lösningar gör det möjligt att skapa en ”digital tvilling” av arbetsplatser och i realtid bevaka inom följande områden:
 
 • Vägmärken och skyltar (position och placering)
 • Skyddsbarriärer och annan tung avstängning (påkörning eller förflyttning)
 • Variabla meddelandeskyltar (VMS) och tillfälliga trafikljus (position och batteristatus)

 

Intellitag

tillsyn-intellitag.jpg
 
Produktöversikt
Intellitag är en molnansluten övervakningsenhet som kan kopplas till ett brett utbud av tillfälliga trafikanordningar. När den väl har startat kommer den att skapa en digital tvilling av enheten den är monterad på och övervaka både position och status. Detta är speciellt användbart vid påkörning eller väderpåverkan vilket gör den idealisk för att övervaka tillfälliga trafikanordningar.
 
Var den kan användas
Intellitag kan användas för att övervaka ett tillfälligt vägmärke, barriär eller omledningsanordning. Detta kommer att skapa en digital tvilling av dessa enheter som gör att de kan övervakas på distans och göra underhållet av tillfälliga arbetszoner mer effektivt genom att minska onödiga fysiska inspektioner. Detta tillvägagångssätt möjliggör en övergång från tidsbasserat till händelsebaserat underhåll av arbetszoner.
 
Affärsfördelar
Övervakning av platser på distans minskar kostnader, koldioxidavtryck och möjliggör effektivare användning av resurser.
 
Nyckelfunktioner
 • Lättvikt och nollknappsmanövrering
 • Lång batteritid (>6 månader beroende på användning)
 • Fjärrstatusövervakning och rapportering via Geozoning-plattform

 
Smarta Batterier

smarta batteri.jpg
 
Produktöversikt
Smart Battery är en molnansluten övervakningsenhet integrerad i ett modifierat batterilock. När den väl är utplacerad kommer den att skapa en digital tvilling av batteriet den är fäst vid och övervaka position, yttre påverkan och batteristatus.
 
Var den kan användas
Kan användas var som helst där batteriövervakning krävs beroende på batterityp. Till exempel varningsljus på trafikbuffert, rinnande ljus eller andra enheter som drivs av 12v batteri.
 
Affärsfördelar
 • Möjliggör behovsbaserade batteribyten vilket minskar kostnader och koldioxidavtryck
 • Möjliggör status vid yttre påverkan såsom kollision och stöld
 • Skapar en digital tvilling av arbetszoner
Nyckelfunktioner
 • Lättvikt och lättmanövrerad
 • Kan användas med ett brett utbud av blybatterier
 • Fjärrstatusövervakning och rapportering via Geozoning-plattform
Kontakt:
xxxxxxxx xxxxx