En bæredygtig virksomhed

Ramuddens ambisjon er å være en ledende og pådrivende kraft for bærekraft i bransjen. For oss handler bærekraft mye om en måte å være og opptre på.

Bæredygtighedsrapport

Sådan driver vi bæredygtighedsarbejde

Vores tjenester og løsninger skal leveres på en sikker og effektiv måde, som fremmer en bæredygtig udvikling, og vi skal gøre forretninger på en bæredygtig måde.
Bæredygtighed bliver ofte reduceret til spørgsmål om miljø og CO2-udslip. Men det handler egentlig om betydelig flere aspekter. Vores vigtigste bidrag er, at vi skaber miljøer på arbejdspladser, som er sikre for både de, som arbejder der, og for alle som måtte passere forbi. Det gør vi ved at udnytte vores ressourcer effektivt, og det mindsker miljøaftrykket. Vi benytter ny digitalteknologi innovativt for at effektivisere arbejdet yderligere. Desuden er vi begyndt at investere i klimaneutrale køretøjer.
 

Der er behov for flere kvinder

Selvom vi er bedst i branchen med 20% kvindelige medarbejdere, så gør vi alt, hvad vi kan for at rekruttere flere kvinder til vores mandsdominerede branche. Vi vil gøre vores for at bidrage til en mere lige byggebranche.
 

Retfærdighed

En anden vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde er også, at vi skal behandle alle kunder med stor respekt, være lydhøre og retfærdige i alle aspekter. Vi har en tydelig anti-korruptionspolitik og stiller samme krav til vores leverandører.
 

Rammeværket for en bæredygtig virksomhed

Det ultimative mål med Ramuddens bæredygtighedsarbejde er at bidrage til at virkeliggøre FNs mål. Blandt de 17 mål har vi udvalgt nogle, hvor Ramudden har størst mulighed for at gøre noget konkret. De kan knyttes til både bæredygtighedsarbejde og forretningsstrategi.
 
Mål 3 – Sundhed og velvære
Mål 4 – God uddannelse
Mål 9 – Instrustri, innovation og infrastruktur
Mål 10 – Mindre ulighed
Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 13 – Bekæmpelse af klimaforandringer
 

ISO-certificering

Vores forretningsledelse og vores processer inden for områderne kvalitet, miljø og arbejdsmiljø har siden januar 2020 været certificeret iht. standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 for alle depoter i Sverige. Det indebærer blandt andet, at vi følger op på arbejdet kontinuerligt og arbejder med løbende forbedringer.

I 2021 gennemførts vi interne og eksterne revisioner i Sverige og Norge. Det resulterede i, at Ramudden Sverige opnåede en opdateret certificering for ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001, en certificering, hvor Norge også indgår. Næste i rækken er Ramudden i Finland.

Mere kraft til bæredygtig forandring

Som en del af noget større får vi både større ansvar og fornyet kraft, når det handler om at bane vej for bæredygtige forandringer. Året har været præget af nye globale processer, flere digitaliserede etableringer og stærkt fokus på innovation og udvikling.

CEO'en har ordet