Persondatapolitik maj 2018

Nedenstående persondatapolitik beskriver, hvorledes Ramudden A/S indsamler og bruger personoplysninger som led i sin administration.

1. Indsamling af personoplysninger

 
1.1 Det er Ramuddens absolutte målsætning at beskytte fortroligheden, integriteten og 
tilgængeligheden af de oplysninger, som Ramudden kommer i besiddelse af som led i 
administrationen af virksomhedens drift. Det være sig leverandørers, samarbejdspartneres og vores 
medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Indsamling af personoplysninger skal ske 
til udtrykkeligt angivne, saglige formål. De indsamlede oplysninger, som behandles, skal være 
relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne 
indsamles. Ramudden er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder 
kontinuerlig for løbende at sikre overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder 
databeskyttelsesforordningen.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

2.1 Ramudden indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af 
vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er 
nødvendige til aftalte formål, og beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er 
strengt nødvendigt til disse formål. 
 
2.2 Hvilke oplysninger indsamles
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-
mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på 
eventuelle kontaktpersoner hos kunden.
Herudover indhenter vi oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af 
pas- og kørekort, eksempelvis CPR-nr.
Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, 
herunder
  • Levere ydelserne
  • Fakturere
  • Kvalitetsstyre og -kontrollere
  • Bogholderi og generel administration
  • Kommunikation
 

3. Sletning af personoplysninger 

3.1 Indsamlede personoplysninger slettes eller anonymiseres så snart de ikke har nogen relevans. De 
personoplysninger, som har relevans i henhold til bogføringsloven opbevares dog altid minimum 5 
år. 

4. Sikkerhed

4.1 Informationssikkerhed bliver prioriteret meget højt i AVS Vejsikring A/S. Vi arbejder professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel  kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt  interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

5. Dine rettigheder

5.1 Som registreret har du visse rettigheder, som AVS Vejsikring A/S som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan kontakte Ramudden og få indsigt i, hvilke personoplysninger Ramudden behandler 
om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Hvis 
du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, at Ramudden begrænser behandlingen af 
dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod Ramuddens behandling af dine personoplysninger, 
kan du kontakte Ramudden. Du kan endvidere kontakte Ramudden, såfremt du ønsker at 
udnytte din ret til dataportabilitet.
Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit 
samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes 
du kontakte os.
 
5.2 Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Ramudden persondataansvarlige. Ramudden tager dog ethvert forbehold for at afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt).

6. Ændring af persondatapolitikken

6.1 Ramudden forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af persondata. 

7. Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Christian Dam
Direktør
Ramudden A/S