Skilteplaner & -ansøgninger

Uanset hvad du vælger at kalde det, så er det her, at alle projekter starter, hvor du kan udnytte vores know-how, for der er intet vejarbejde uden en godkendelse, tilladelser eller en skilteplan.

Kontakt vores afdelinger

Hvordan det virker

Hos Ramudden har vi et hold af kompetente medarbejdere, som hjælper dig hurtigt og professionelt igennem processen af ansøgninger, typer af afspærringer, gravetilladelser, rådighedstilladelser og godkendelser, så du kan gå i gang med dine projekter gnidningsfrit og efter Vejdirektoratets regler. Vi kan desuden være behjælpelige med ansøgninger, hvis du skal afholde et cykelløb, som er sikkert og rigtigt skiltet.

Fælles for vores processer er, at kunder kommer med deres udfordring og pågældende trafikprojekt, hvorefter vi kommer med en skilteplan, som overholder alle deres krav, antal af nødvendige maskiner, det pågældende arbejdsområde og trafikken rundt om. Du vælger selv, om vi blot skal udarbejde den nødvendige trafikplan, så du selv kan ansøge og montere det nødvendige materiel herefter, eller om vi skal ansøge for jer og efterfølgende lade vores dygtige montagehold gøre opsætningsarbejdet. Vi udlejer gerne alt det nødvendige udstyr oveni.

Vi laver de nødvendige skilteplaner for dit vejarbejde

Intet vejarbejde uden en godkendt skilteplan. Det er derfor vigtigt, at der er styr på sagerne, når du skal ansøge til kommunes vejmyndighed. Her skal ansøgningen gerne indeholde alt, som er nødvendigt ift. vejarbejde eller arrangementet, så du kan få de rette tilladelser og godkendelser til projektet. Hvis afmærkningsplanen indeholder ændringer i hastigheden på vejen, vejlukning, omkørsel eller prioritering, skal den godkendes af politiet. Det er med andre ord ret essentielt med en ordentlig udført skilteplan, for det er også på den måde, du ved, hvad der blevet aftalt mellem den lokale myndighed, os som leverandør og dig.

Hvor lang tid denne udarbejdelse- og ansøgningsproces tager, kommer an på opgavens kompleksitet. Jo mere kompleks den er, jo længere tid tager den selvfølgelig, dog tager vi imod alle størrelser og typer projekter. Vi bruger i udgangspunktet standardplaner fra Vejdirektoratet, hvor vi udarbejder planerne helt fra bunden: Hvad vil kunden, hvad kan vi gøre, hvordan er trafikken og infrastrukturen osv. Disse spørgsmål bliver besvaret via tæt dialog med kunden og den lokale vejmyndighed samt en udførlig kapacitetsberegning på trafikken i det pågældende område, så du er sikker på at have de rette færdselstavler, afmærkningsudstyr samt trafikværn.

Med Ramudden får du landsdækkende trafiksikkerhed

Du skal ikke holde dig tilbage med kontakte os her hos Ramudden, hvis du ønsker hjælp til skilteplaner, rådighedstilladelser eller andre lignende godkendelser til dit projekt, som tager hensyn til arbejdsmiljøet og trafiksikkerheden. Vi er nemlig landsdækkende og kender både til vejnettet samt de lokale forhold.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os? Ring til os på +45 70 44 43 94 eller send os en mail mail@ramudden.dk

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os?

Ring til os på +45 70 44 43 94 eller send os en mail mail@ramudden.dk 

Alle har ret til en sikker arbejdsplads